Stipendium i konversation: Rosie Bsheer

i denna första del av Kevorkian Centers nya ”Scholarship in Conversation Series”, två doktorander, Mahdi Blaine (MA Student) och Alex Boodrookas (doktorand) som kommer att delta i en konversation med inbjuden forskare Rosie Bsheer om hennes vetenskapliga liv.

syftet med detta nya forskningsinitiativ är att ge en samarbetsmöjlighet för doktorander och MA-studenter att delta i samtal med forskare inom olika områden och discipliner i Mellanösternstudier.

”Scholarship in Conversation Series” närmar sig forskning som en diskursiv praxis. Vi kommer att fokusera på processen att bedriva forskning, snarare än slutprodukten. Samtalen kommer att fokusera på det vetenskapliga livet och forskningsverksamhetens utmaningar och upptäckter. Detta är en kritisk aspekt av ’vetenskapliga’ verk som ofta förbises så snart forskningen är klar. Det är emellertid just forskningsprocessen, som involverar en berättelse inbäddad i varje forskningsprojekt och upplevs av enskilda forskare, som främjar iver att veta. Yngre forskare och doktorander är särskilt väl positionerade för att ställa relevanta frågor.

samtalen kan fokusera på en ny bok, fältverk, arkivforskning, kreativt arbete eller, när det gäller äldre forskare, livslångt stipendium. I samtliga fall ställs frågorna så att samtalet kan centreras kring ’stipendium i praktiken’. Projektet kommer att belysa den ofta ockluderade processen att bedriva och göra forskning, en värdefull men förbisedd kunskapskälla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.