internalizacja ludzkiego patogenu jelitowego poprzez pobieranie korzeni do roślin spożywczych

wraz ze wzrostem liczby ognisk i chorób związanych z zanieczyszczeniem produktów przed zbiorami, zrozumienie potencjału i mechanizmów zanieczyszczenia produktów przez patogeny jelitowe może pomóc w opracowaniu środków zapobiegawczych i po zbiorach w celu zmniejszenia populacji drobnoustrojów. Jelitowe patogeny zlokalizowane w miejscach podpowierzchniowych na liściastych zielonych tkankach roślinnych zapobiegają ich usunięciu podczas mycia i inaktywacji przez środki dezynfekujące. Wychwyt korzeni patogenów jelitowych i późniejsza internalizacja były dużym obszarem badań, których wyniki były różne ze względu na różnice w projektowaniu eksperymentalnym, testowanych systemach oraz stosowanych patogenach i uprawach. Oceniono możliwość absorpcji patogenu przenoszonego przez żywność, zarówno bakteryjnego, jak i wirusowego, przez korzenie do roślin spożywczych. Różne czynniki wpływające na zdolność ludzkich patogenów do internalizacji obejmują podłoże wzrostu (gleba vs. roztwór hydroponiczny), stadium rozwoju roślin, rodzaj i/lub szczep patogenu, poziom inokulum oraz gatunki i odmiany roślin. Kilka mechanizmów internalizacji („aktywny „vs.” pasywny”) bakterii do korzeni roślin zostały również hipotezy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.