Human enterisk patogen internalisering genom rotupptag i livsmedelsgrödor

med ett ökande antal utbrott och sjukdomar associerade med produkter förorenade före skörden kan förståelse av potentialen och mekanismerna för att producera kontaminering av enteriska patogener hjälpa till i utvecklingen av förebyggande åtgärder och bearbetningsåtgärder efter skörden för att minska mikrobiella populationer. Enteriska patogener lokaliserade vid underjordiska platser på lövgrön växtvävnad förhindrar borttagning under tvätt och inaktivering av desinfektionsmedel. Rotupptag av enteriska patogener och efterföljande internalisering har varit ett stort forskningsområde med resultat som varierar på grund av skillnader i experimentell design, testade system och patogener och grödor som används. Potentialen för upptag av matburen patogen, både bakteriell och viral, genom rötter i livsmedelsgrödor granskas. Olika faktorer som visat sig påverka förmågan hos mänskliga patogener att internalisera inkluderar tillväxtsubstrat (jord vs. hydroponisk lösning), växtutvecklingsstadium, patogensläkte och/eller stam, inokulumnivå och växtarter och kultivar. Flera mekanismer för internalisering (”aktiv ”kontra” passiv”) av bakterier till växtrötter har också antagits.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.