internalisering af humant enterisk patogen ved rodoptagelse i fødevareafgrøder

med et stigende antal udbrud og sygdomme forbundet med produkter, der er forurenet før høst, kan forståelse af potentialet og mekanismerne for produktionskontaminering med enteriske patogener hjælpe med udviklingen af forebyggende og forarbejdningsforanstaltninger efter høst for at reducere mikrobielle populationer. Enteriske patogener lokaliseret på undergrundssteder på bladgrønt plantevæv forhindrer deres fjernelse under vask og inaktivering af desinfektionsmidler. Rodoptagelse af enteriske patogener og efterfølgende internalisering har været et stort forskningsområde med resultater, der varierer på grund af forskelle i eksperimentelt design, testede systemer og anvendte patogener og afgrøder. Potentialet for optagelse af fødevarebåren patogen, både bakteriel og viral, gennem rødder i fødevareafgrøder gennemgås. Forskellige faktorer, der viser sig at påvirke humane patogeners evne til at internalisere, inkluderer vækstsubstrat (jord vs. hydroponisk opløsning), planteudviklingsstadium, patogen-Slægt og/eller stamme, inokulumniveau og plantearter og cultivar. Flere internaliseringsmekanismer (“aktiv” vs. “passiv”) af bakterier til planterødder er også blevet antaget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.