internalizace lidského enterického patogenu absorpcí kořenů do potravinářských plodin

s rostoucím počtem ohnisek a nemocí spojených s produkty kontaminovanými před sklizní může pochopení potenciálu a mechanismů kontaminace produktů enterickými patogeny pomoci při vývoji preventivních a posklizňových opatření ke snížení mikrobiální populace. Enterické patogeny lokalizované na podpovrchových místech na listové zelené rostlinné tkáni zabraňují jejich odstranění během praní a inaktivace dezinfekčními prostředky. Absorpce kořenů enterických patogenů a následná internalizace byla velkou oblastí výzkumu, jehož výsledky se lišily v důsledku rozdílů v experimentálním designu, testované systémy, a použité patogeny a plodiny. Je přezkoumán potenciál absorpce potravinového patogenu, bakteriálního i virového, kořeny do potravinářských plodin. Různé faktory, které ovlivňují schopnost lidských patogenů internalizovat, zahrnují růstový substrát (půda vs. hydroponický roztok), vývojové stadium rostlin, Rod patogenů a/nebo kmen, úroveň inokula a druhy rostlin a kultivar. Předpokládalo se také několik mechanismů internalizace („aktivní „vs.“ pasivní“) bakterií na kořeny rostlin.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.