Colorado State University

trädgårdsmästare blir oroliga när de märker tunnlar i sina roskanor eller små, glesa, gula eller vissna rosblad. Dessa förhållanden orsakas av insekter som jakt getingär inte alltid en nackdel för trädgården. De vanligaste tunnlarna jagar getingar som För det mesta är fördelaktiga rovdjur. Dessa små, ofarliga getingar häckar i rospiterna men skadar inte växterna. Dessa jaktvepsar matar på bladlöss och ger en viss grad av insektsbekämpning.

kvinnliga getingar lägger ägg på klippta käppar. Äggen kläcks i larver som tunnlar in i sockerröret. De matar i ungefär två veckor på bladlöss som fördes till boet av den kvinnliga getingen. Efter två veckor går larven i vilande tillstånd innan den dyker upp som en vuxen geting.

om getingarna gör betydande skador på en växt, Beskär rosenröret under getingboet där det kan vara en liten svullnad. Försegla detta snitt (och rutinmässiga beskärningsskärningar) med vattenolösligt lim eller nagellack för att förhindra fler bon av ägg. Kontroll av bladlöss kan också uppmuntra getingar att söka efter andra häckningsplatser som har en pålitlig matkälla.

berätta vad du tycker!

har du en fråga? Försök Fråga en Expert!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.